Stenger deler av Ogndalsvegen

  Foto: Steinkjer kommune

New Articles

På grunn av byggingen på O2-tomten vil nedre del av Ogndalsvegen være stengt helt frem til sommeren 2021.

Det skriver Steinkjer kommune på sine nettsider.

Fra februar 2020 vil det blir enveiskjørt i deler av Strandvegen. Det kan tidvis bli steng for trafikk i begge retningen. Kommunen skriver at det vil bli varslet i forkant.