Streik:

Stopp i togtrafikken 10. oktober

Togene stopper midt på dagen i morgen. 

New Articles

Torsdag 10. oktober mellom klokken 12.00 og 14.00 er det stans i all togtrafikk i hele landet. Årsaken til dette er en politisk streik blant medlemmer av fagforeningene innen jernbanen i Norge.

Alle tog stopper klokka 12.00 og står stille til streiken avsluttes klokka 14.00. Det vil også oppstå forsinkelser og innstillinger i tiden før og etter streiken. Vy ber publikum å sjekke reiseplanleggeren på vy.no og i appen for sin reise.

Ettersom dette er en lovlig politisk streik settes det ikke opp alternativ transport for avgangene som blir berørt før, under og etter streiken. Ifølge Vy bli kostnader til alternativ transport ikke refundert. Kundesenteret til Vy er også berørt og er heller ikke tilgjengelig under streiken.