Samlet inn flasker for dyrebeskyttelsen

PANTING: Mia Emilie Moen, Cornelia Kolstad Aas og Mathea Kolset Berg har det artig mens de panter flasker. 

New Articles

Tiåringene Mia Emilie Moen, Cornelia Kolstad Aas og Mathea Kolset Berg har samlet inn og pantet flasker for dyrebeskyttelsen. Jentene bor i Henning, og hadde det artig da de puttet inn så mange flasker i panteautomaten, at det til slutt ble hele 901 kroner til dyrebeskyttelsen. Dyrebeskyttelsen på sin side takker hjertelig på vegne av dyrene.