Åpner tilbud for pårørende til personer som sliter med rus og psykiatri

Åpner på torsdag: På torsdag blir første dag for Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo bak den blå døra i Skolegata 1. Hun skal være en støttespiller og samtalepartner for pårørende til de som sliter med rus eller psykiatri. Sigrid Skogan, leder i Steinkjer Sanitetsforening sier at foreningen støtter tilbudet. 

New Articles

– Personene må ofte sette seg selv i andre eller tredje rekke i sitt eget liv.