Harepest overføres til mennesker

Vær obs på harepest

Man bør unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.  Foto: John Rikard Skjerve

New Articles

Det er påvist harepest en rekke steder i Trøndelag i sommer. Det melder Mattilsynet om. De har fått inn en god del meldinger om døde dyr etter et jakta og bærplukkinga starta for fullt på sensommeren.

Hvis man finner en død hare er hovedregelen at man ikke skal røre den, med mindre det er på en plass der det ferdes mange. Da er det fint om man graver ned haren på stedet, men gjør man det må man bruke hansker og gjerne munnbind.

Mattilsynet sier de har påvist harepest på mange harer allerede, så det er ikke nødvendig å sende flere harer for prøvetaking. Man trenger heller ikke varsle Mattilsynet om slike funn.

Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Ofte skjer det via drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder.

Faren for å kunne bli smittet av tularemi eller annen vannbåren sykdom vil alltid være til stede. Etter et lemenår vil det året etter kunne forekomme døde dyr som fortsatt er smittefarlige.

Mattilsynet anbefaler derfor at: man ikke drikker vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr. Man bør sjekke om det kan være døde dyr eller rester av kadavre i brønnen eller oppkommet, og dersom det er det, må disse fjernes og brønnen desinfiseres. Man må unngå kontakt med syke eller selvdøde harer eller smågnagere. Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker. Smitte kan skje ved innpusting av støv fra syke dyr eller deres avføring. Man må også unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.


Friluftslivets dag ble arrangert på Holmen lørdag

Friluftsliv midt i byen