Sjarmerende veiåpning på Mære

Det var 4 år gamle Elizabeth og Tonje som holdt snora da ordfører Bjørn Arild Gram skulle klippe den.  Foto: Trine Binde Bratberg

Det gikk fort, syntes Elizabeth.  Foto: Trine Binde Bratberg

Butikksjef Britt Nordgaard og co. på Coop Extra på Mære feiret åpningen av gangveien de også. De spanderte kaffe, saft og vaffel.  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Fredag formiddag inviterte Statens vegvesen til offisiell åpning av gang- og sykkelveien mellom Sparbu og Mære. Det var ordfører Bjørn Arild Gram som hadde æren av å klippe snora - mens to firåringer spent holdt den fine snora i norske farger. Barn fra Tufbakken barnehage og Mære skole var invitert til åpningen. Etter snorklippinga underholdt barnehagen med sang. Etterpå fikk alle saft, kaffe og kake.

Det er Vuku Naturstein som har vært hovedentreprenør på gang- og sykkelveien som er 1,4 km lang. Det sier Gunleik Hoffmann i Statens vegvesen. Det er han som har vært prosjektleder.
- Gang- og sykkelveien er bygd med riksvegmidler.
- Hva har den 1,4 km lange gangveien kostet?
- Vi fikk bevilget 16,7 millioner kroner, sier Hoffmann, som er glad for at mange bruker den nye gang- og sykkelveien, som ble tatt i bruk 16. juni.

Det er nå sammenhengende gang- og sykkelvei, i kombinasjon med lavtrafikkert vei, helt fra Sparbu til Steinkjer. Langs ved E6.