Åpen dag i Strømnestunnelen

Lørdag kan du spasere gjennom den 1000 meter lange Strømnestunnellen.

1000 METER: Strømnestunnelen er snart klar for trafikk.  Foto: Statens vegvesen

ÅPEN DAG: Statens vegvesen inviterer til åpen dag lørdag i Strømnestunnelen i Holmvika på nord/vest siden av Strømnestunnelen. Parkering er på ny fv 17  Foto: Statens vegvesen

New Articles

Dette utgjør en viktig del av byggeprosjektet ny fylkesveg 17 og ny fylkesveg, som Statens vegvesen bygger for Trøndelag fylkeskommune. Vegvesnet markerer med å invitere til åpen dag i Strømnestunnelen lørdag 24. august.


 

Stor interesse

- Da vi arrangerte åpen dag i forbindelse med montering av Beitstadsundbrua reagerte folk veldig positivt og strømmet til. Vi opplever stor interesse for arbeidet vi gjør med nye fylkesveger her. Ettersom det er tydelig at folk er interessert, inviterer vi igjen, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.Ferdige

Både Strømnestunnelen og Holmviktunnelen er i all hovedsak bygget ferdig. Noe installasjon av elektrisk anlegg gjenstår, men skal i hovedsak være ferdig når det er åpen dag.
- Da kan folk komme og se på hvordan både vegstrekning og tunnel ser ut. De kan vandre inn gjennom tunnelen og helt til Beitstadsundbrua, forklarer Brønstad.
- Dessuten kommer jo vi til å ha folk tilstede som kan svare på spørsmål om tunnelbygging. I tillegg kan de se bilder og planer fra byggingen. Vi håper mange vil ta turen for å se hvordan man bygger moderne tunneler i dag, sier Brønstad.


 

Asfalt lagt

Status for hele strekningen fra Strømnes til Sprova er at så å si all asfalt er lagt. For tiden foregår det kantpuss og montering av rekkverk og utstyr. Vegmerking starter uke 33, mens miljøtiltak som skjermvegg, leskur for busspassasjerer og lydskjermende tiltak vil pågå utover høsten.