Gamle Fylkets Hus

Rivinga er godt i gang

Onsdag 14. august 2019  Foto: Trine Binde Bratberg

De bruker vann så det ikke skal støve så mye.  Foto: Trine Binde Bratberg

Rivinga av O2-huset - tidligere Fylkets hus, startet fredag 9. august.  Foto: Tore Vikan

  Foto: Tore Vikan

  Foto: Tore Vikan

New Articles

Fredag 9. august startet rivinga av gamle Fylkets hus. Etter planen skulle de starte denne uka, men de ligger altså litt foran skjema.

Det sier Olav Brauti som er prosjektleder i Steinkjerbygg.
- Malinga er skrapt av for å muliggjøre en ombruk av betongen.
- Hva vil det si?
- Hvis man skal bruke betong som fyllmasse, må malinga være fjernet, sier Olav Brauti.

Den gamle bygningen skal erstattes med et nytt bygg, der NAV skal leie plass til 260 ansatte.

Det er en maslkin med en rekkevidde på 30 meter som river selve konstruksjonen av det gamle huset. I forbindelse med arbeidet kan det bli noe støv i sentrum. Det er ikke til å unngå.

Den åtte etasjer nye bygningen blir et såkalt åpent massivtre-bygg. NAV skal leie de fem nederste etasjene av bygget. Per i dag vet ikke Steinkjerbygg hvem som blir leietakere i de tre øverste etasjene.

– Vi har foreløpig ingen leietakere til næringslokalene i de tre øverste etasjene, sier prosjektleder Olav Brauti i Steinkjerbygg før ferien.


Ønsker kritiske og faglige blikk på sentrum

Steinkjer kommune vil utfordre arkitekter til å komme med innspill på et sentrum i utvikling.