Bybusstilbudet i Steinkjer opprettholdes

Fra 10. august i år starter nye kolletivtransportkontrakter i norddelen av Trøndelag etter anbudskonkurransen som ble gjennomført av AtB i fjor.

OVERTAR: Fra og med 10 . august er det AtB som holder orden og administerer alt av kolletivtrafikk i fylket. 

BILLETT: Det er fullt mulig å løse billett på skolerutene i fylket. 

New Articles

Trønderbilene AS fikk i september 2018 tildelt kontrakten for bussdrift i det meste av det tidligere Nord-Trøndelag.Det innebærer både regionruter, byruter og skoleskyss. Det er også signert avtaler med to operatører av bestillingstransport.

Busstilbudet i norddelen av Trøndelag

Anbudskonkurransen for buss var inndelt i tre ruteområder: Innherred, Indre Namdal og Ytre Namdal. Kontraktene omfatter dermed levering av busstjenester i alle kommuner i tidligere Nord-Trøndelag, med unntak av Stjørdal og Meråker, hvor Vy allerede kjører på kontrakt for AtB i dag. Rutetilbudet fram til 2021 vil være svært likt dagens tilbud. Trønderbilene har gjennom sitt tilbud forpliktet seg til utskiftning av store deler av bussparken. Bussmateriellet som tilbys vil derfor i stor grad være nyere og mer klimavennlige enn dagens.

Bybusstilbudet i Steinkjer

Skolerutene vil fra 10. august være åpen for alle reisende til ordinær billettpris. Buss og bestillingstransport, regioner (inkludert bybuss i Steinkjer, Levanger og Namsos). En god del bussavganger får bedre korrespondanse med andre bussavganger, tog og båt enn tilfellet er i dag. Blant annet blir avgangstidene endret slik at det å bytte fra tog til buss på Steinkjer og videre fra buss til båt i Namsos blir mer effektivt for reisende. AtB har også jobbet for at bussene som ankommer eller reiser fra togstasjonene i større grad skal korrespondere fra 10.august.Bybusstilbudet i perioden 2019-2021 blir det, som i dag, bybusstilbud i Steinkjer, Levanger og Namsos. Bybussene driftes av Trønderbilene AS på vegne av AtB og rutetilbudet i Levanger og Namsos blir svært likt dagens. I Steinkjer blir det noen endringer på trasé. Mer informasjon om det blir å finne på AtB.no.

Markering

AtB markerer et samlet kollektivt Trøndelag i Steinkjer 15. august klokken 12.00 på Steinkjer stasjon.