Beitstadbygg AS er konkurs

Styreleder Hege Lindstrøm og ordfører Anders Lindstrøm.  Foto: Svein Leknes

New Articles

Styret i Beitstadbygg AS vedtok i styremøte 06.08.19 å begjære oppbud i selskapet.