Nord universitet

Fortsatt mulig å studere økonomi og ledelse

Studieveileder /førstekonsulent Mona Kristin Øien Mcgawley, Nord universitet - førstelektor Torstein Gustavsen, Nord universitet  Foto: Morten Stene

New Articles

Det er fortsatt mulighet til å søke seg inn på årsstudiet i Økonomi og Ledelse.
Studiet ligger nå  ute på Samordna opptak sitt restetorg: https://sok.samordnaopptak.no/#/studies/vacant.

- Årsstudiet i økonomi og ledelse er en basis bedriftsøkonomutdanning som tilsvarer det første året på bachelor i økonomi. Studiet er en fantastisk mulighet i seg selv, eller om du vil studere videre, sier studieveileder ved Nord universitet, Mona Kristin Øien Mcgawley.
Hun sier at ett fullført årsstudium er man garantert plass på 2-året enten på bachelor i Økonomi og Ledelse eller Bachelor i Regnskap.

- I alle bransjer er det behov for personer som har kunnskap innenfor økonomi og administrasjon. Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet og er en basisutdanning som du kan bygge videre på. For dem som har annen utdanning fra før, er årsstudiet en anvendbar tilleggsutdanning og kompetanseoppbygging. Studiet passer også for søkere som ønsker å ta en kortere utdanningsløp i bedriftsøkonomiske fag enn ett treårig bachelorstudium, sier studievelelderen ved Nord universitet.

Årsstudiet skal gi kandidatene forståelse av markeder og organisasjoner samt utvikle deres evne til refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. I tillegg inngår emner i matematikk, statistikk, bedriftsøkonomisk analyse - og finansregnskap samt rettslære. Årsstudiet er identisk med første året på bachelorstudiene i regnskap, og økonomi og ledelse.

- Ved Nord universitet i Steinkjer flytter vi nå inn i helt nye og moderne lokaler ved innovasjonscampus, som åpner til studiestart. Økonomiutdannelsen på Steinkjer er tilknyttet et spisset forskningsmiljø ved innovasjonscampus Steinkjer. Dette gjør at økonomiutdannelsen på Steinkjer gir studentene muligheten til å bli fremtidsrettede økonomer.

Alle bachelorstudiene ved Nords avdeling i Steinkjer har hatt bra søking, og er nå fulle.
- Årsstudiet i Økonomi og Ledelse ligger åpent på restetorget slik at alle med generell studiekompetanse har mulighet til å komme inn, sier Mcgawley.