Rivingen litt forsinket

New Articles

I juni startet rivingen av gamle Fylkets Hus (O2-bygget) i Steinkjer sentrum. Det er Steinkjerbygg som eier bygningen, som ble tatt i bruk i 1962.  Etter planen skulle selve konstruksjonen rives i løpet av juli, men arbeidet er litt forsinket. Medio september skal hele rivejobben være ferdig, om det ikke dukker opp noe uforutsett. Det sa byggeleder Jan Arild Mediaas i Trønderplan før ferien.

Den gamle bygningen skal erstattes med et nytt bygg, der NAV skal leie plass til 260 ansatte.

I løpet av kort tid vil en maskin med en rekkevidde på 30 meter rive selve konstruksjonen av det gamle huset. I forbindelse med arbeidet kan det bli noe støv i sentrum. Det er ikke til å unngå.

Den åtte etasjer nye bygningen blir et såkalt åpent massivtre-bygg. NAV skal leie de fem nederste etasjene av bygget. Per i dag vet ikke Steinkjerbygg hvem som blir leietakere i de tre øverste etasjene.

– Vi har foreløpig ingen leietakere til næringslokalene i de tre øverste etasjene, sa prosjektleder Olav Brauti i Steinkjerbygg før ferien.