Hva skal veien hete?

New Articles

Innen 2020 skal noen av dagens veinavn i Steinkjer og Verran endres.

Dette er fordi de har samme, eller like navn.

– Enkelte veinavn i dagens eksiterende kommuner er identisk, svært like eller likelydende. Disse identiske navnene må endres, skriver Simen Nygaard i Steinkjer kommune i en pressemelding.

Det er også sikkerhetsgrunner som ligger til grunn for veinavnene forklarer prosjektansvarlig for nye veinavn og gårdsnummer i Nye Steinkjer.

– Det er spesielt viktig slik at utrykningskjøretøy kommer seg til riktig adresse ved akutte hendelser.

Dersom du har tilknytning til en av de aktuelle veiene, kan du sende inn ditt innspill til de nye veinavnene.


 

Fellesnemnda har foreslått at følgende veier skal få nytt navn:

Gis nytt navn:

Steinkjer kommune:

Industrivegen

Mellomvegen

Grønnlivegen

Reitanvegen

Setertjønna

Verran kommune:

Almlivegen

Trøavegen

Fjordvegen

Kirkevegen

Reina

Adresseres i tilstøtende vei:

Steinkjer kommune:

Liavegen

Sagavegen

Verran kommune:

Strandvegen

Kleppavegen

Håkkåvegen

Skolevegen

Send din mening til postmottak@steinkjer.kommune.no eller postkasse@verran.kommune.no innen 1.september.