Verran kommune gir til lag og foreninger

Vinner i 2018: Bjørn Skjelstad i en gapahuk som ble satt opp etter at kommunen delte ut penger i 2018. 

New Articles

- Dette blir siste mulighet før vi blir slått sammen i nye Steinkjer kommune, derfor er jo muligheten større for lag og foreninger i Verran å få tildelt midler nå, sier Bjørn Skjelstad.

Han er leder for komiteen for nærmiljø og bosetting i Verran kommune. I oktober vil de ta en avgjørelse hvem som skal få midler til å øke bolysten i sitt nærmiljø. Det er tre potter som skal deles ut.


 

Kunstgressbane?

Den første kategorien er nærmiljøtiltak og friluftsf ormål.

- Her kan man søke om støtte til å bygge lekeplasser, turstier, eller andre aktiviteter som idrettslag eller andre organisasjoner kan ordne.

Den andre kategorien er utviklingstiltak.

- Dette er for litt større tiltak, det kan være tråkkemaskiner, kunstgressbaner, eller lignende.

Den tredje og siste kategorien er forskjønning.

- Her kan det søkes om midler til å sette i stand grendehusene i Verran, eller området rundt byggene. Ikke fordi det er spesielt stygt her, men fordi det hele tiden vil være behov for en oppgradering.


 

Nesten en million kroner

Samlet sett vil kommunen gi ut opptil 800 000 kroner til de søknadene som komiteen fortjener det mest.

- Vi har fordelt det slik at 600 000 kroner går til den andre kategorien som er utviklingstiltak, de to andre kategoriene deler 200 000 kroner.

Søknadsfristen for lag og foreninger er den 25. september.