Ny telefonløsning i Steinkjer kommune

De gamle numrene til fasttelefoner i Steinkjer kommune er saga blott. Nå er det mobil som gjelder. 

New Articles

Fra den 20. juni gikk Steinkjer kommune over til en ny telefonløsning.  De moderniserer sentralbordløsningen og har faset ut alle kommunens fasttelefoner. Mange har tidligere tatt i bruk mobiler i steden for fasttelefoner, men nå har alle enhetene gått over til kun mobilløsning.

Telefonnummeret til kommunens sentralbord er fortsatt 74 16 90 00. 

Eldresentre, DMS, skoler og andre kommunale enheter har nå bare mobilnumre. For å finne de nye numrene kan man gå inn på Steinkjer kommunes hjemmeside.