Nord universitet oppfyller tydelig alle kvalitetskrav

Nord universitet i Steinkjer. Arkivbilde fra mai 2018, da den omfattende om- og utbyggingen av universitetets campus i Steinkjer startet.  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

NOKUT konkluderer i en fersk rapport at Nord universitets kvalitetsarbeid oppfyller alle krav, og at det er en sterk forankring av kvalitetsarbeidet på strategisk nivå.