Rektor Hansen foreslår fortsatt å flytte mediefagene fra Steinkjer.

Foreslår å styrke Handelshøgskolen i Steinkjer

Styrker: Konstituert rekort Hanne Solheim Hansen vil styrke Handelshøgskolen på Steinkjer. 

New Articles

– Dette er en omstrukturering for vekst, sier konstituert rektor Hanne Solheim Hansen sin innstilling til vedtak i stuktursaken, i en pressemelding.

Rektor foreslår følgende konsekvenser for Steinkjer:

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har aktive forskningsmiljøet og ordinære grønne studietilbud i Steinkjer. Både fagmiljøene og utdanningene skal styrkes, og bidra til utviklingen av InnoCamp.

Handelshøgskolens fagmiljø og utdanninger videreføres og styrkes.

Hun foreslår ikke å endre forslaget om å flytte medieutdanningene i Steinkjer og teaterutdanningen i Verdal til Levanger.

Rektoren innstiller på at Bodø og Levanger blir campuser hvor det vil bli satset på en videre utvikling og oppbygging av universitetets sterkeste fagmiljøer. Vesterålen, Mo i Rana, Namsos, Steinkjer og Stjørdal blir studiesteder, der det vi bli spissede fagsatsinger. Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet.

Innstillingen bygger på den tidligere rapporten, tilleggsanalyser og høringsuttdalelser.

– Alle innspillene er blitt tatt godt imot og nøye vudert, skriver Hansen i pressemeldingen.

Arbeidsgruppe

Hun foreslår å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke muligheter Nord universitetet har for å ta en nasjonale og internasjonal posisjon innen bioøkonomi/sirkulærøkonmi med basis i fagmiljøene som finnes ved FBA og NHHN i Bodø og på Steinkjer. Gruppen skal foreslå et eller eventuelt to profilområder som det er realtistisk å bygge opp på Steinkjer innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi og innovasjon og entreprenørskap knyttet til grønn vekst, bad basis i de faområder som er under oppbygging på Steinkjer. Utredningen bør gi en oversikt over hva som kreves for å lykkes med en slik satsing. Utredningen legges frem for styret i desember 2019, skriver Nord universitet i en pressemelding.

Saken skal opp til behandling i styret 26.juni.