Utviklet i Trøndelag

Nasjonal ressursportal for helse- og omsorgstjenesten er lansert

Bente Kne Haugdahl hos fylkesmannen Trøndelag, har utviklet Ressursportalen som nå er en realitet.  Foto: Øyvind Bones

New Articles

Fylkesmannen i Trøndelag har de siste årene utviklet en ressursportal for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Nå er  ressursportalen lansert nasjonalt.

Ressursportalen inneholder styringsinformasjon, analyseverktøy og metode, samt veiledere utarbeidet av og for kommunene. Portalen er kommet i stand etter samarbeid med en rekke aktører. I fjor fikk Fylkesmannen ekstramidler fra regjeringen med mål om å utvikle portalen for bruk over hele landet.

Langvarig arbeid

Nasjonal ressursportal har sin bakgrunn i et seksårig prosjekt ved navn «analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene. I dag finnes det en rekke informasjonskilder for kommuner som kan brukes i styring og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Dette er blant annet statistikk, fag- og forskningskunnskap etc. Utfordringen ligger i at informasjonen ikke er samlet på ett sted, den blir gjort tilgjengelig i en rekke ulike kanaler. I prosjektperioden har Fylkesmannen i Trøndelag arbeidet med å samle og tilgjengeliggjøre relevant informasjon til bruk i kommunens analyse og planlegging av helse og omsorgstjeneste.  På det viset blir det enklere for kommunene å finne relevant informasjon og analysere dette.  Verktøyet har blitt utviklet i samarbeid med en rekke aktører og er testet ut i flere kommuner.  Verktøyet er løpende utviklet blant annet etter tilbakemeldinger fra kommunene.

Nasjonal ressursportal

Som del av arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet blir nå ressursportalen tilgjengelig for alle landets kommuner. Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Helsedirektoratet har gitt Fylkesmannen i Trøndelag i oppdrag å tilpasse ressursportalen i tråd med reformens innsatsområder.


 

Resultatet er Ressursportal.no, som nå blir en nasjonal løsning. Med utgangspunkt i tidligere versjon av ressursportal vil nasjonal ressursportal også tilby veiledningsmateriell i analyse og planlegging innenfor reformens innsatsområder.

– Det er kjempeartig og veldig spennende, sa Bente Kne Haugdahl, seniorrådgiver ved helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag i november i fjor.

I 2011 startet hun arbeidet med å få oversikt over helse- og omsorgssektoren. Målet var å samle alt av fakta, statistikk og informasjon på ett sted. Det endte med et omfattende dokument, som ble starten på ressursportal.no.Nå er tjenesten nasjonal.