Ryddet skolen for kilosvis med søppel

Julie H. Stene og skolekameratene tar tak. På Lø skole tar de søppel på alvor.  Foto: Lø skole

Fremtidige miljøagenter?: Sander Kalvik Stavrum, Gard Kvalø Nilsen, Sigurd Susegg Kvarving, Emil Kveli Skjervø, Ingrid Røthe Ness og Benjamin Selli Salberg fant søppel under sitt arbeide.  Foto: Lø skole

New Articles

Flere elever fra Lø skole ble miljøagenter, og tok i et tak da skolegården skulle ryddes.

- Flere av elevene har påtatt seg ansvaret med å være miljøagenter på skolen og i fritiden, sier Marit Vassmo, miljøterapaut på Lø skole.

Det var elevrådet ved barneskolen som tok initiativ til å delta på Skole-rusken, som er navnet på årets ryddeaksjon i regi av Trøndelag fylkeskommune. En aksjon som varte fra 24.april og ble avsluttet i går, 29.mai.  Formålet med aksjonen var å bidra til et renere nærmiljø og mer miljøbevisste barn. Noe virkelig skolebarna på Lø tok lærdom av.

- Elevene har vist stort engasjement for dette. Det har blitt plukket søppel på skoleveien og i friminuttene, sier Vassmo.

Fikk besøk av en autorisert miljøagent

I tillegg til en god egeninnsats, fikk også fjerde trinn på skolen besøk av Bjørn Erik Løken fra Miljøagentene. En organisasjon som skriver på sine nettsider at de er barnas miljøvernorganisasjon. De ønsker å skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser.

Løken holdt en lærerik og inspirerende innføring om Miljøagentenes arbeid. Han fortalte om hvilke utfordringer det gir dyrenes velferd med plastavfall. Og om hvilke tiltak som kan gjøres for å forhindre mer forsøpling på land og i vann.

Rådet samlet for en is ute: Elevrådet tok initiativet for å delta på aksjonen. De trakk ut fra styrerommet og deltok selv. Sebastian Atkinson Dahle, Emma Ertsås, Julie Heimdal Stene, Christina Kjøsnes Saur, Marielle Pedersen-Zeiner, Patrick Stokke, Antonie Solbakken Skjervø, Preben Madsen Ovsen, Isak Jørgenvåg, Sofie Skevik Gjørv, Bjørn Johan Skjei Nesjø, Lotte Berg, Ole Tristian Aabakken og Marianne Haugland Hermann.  Foto: Lø skole