Gudstjeneste på Steinkjers tak

Arkivbilde fra gudstjenesten i 2014  Foto: Lars Lilleby Macedo (Trønder-Avisa)

New Articles

– Jeg tror det er en dag som har fått litt liten vekt i samfunnet, sier sokneprest Harald Tveit.

På Kristi himmelfartsdag feirer man at Jesus skal ha fart opp til himmelen 40 dager etter sin oppstandelse.

Det skal Harald Tveit feire ved å arrangere en friluftsgudstjeneste på Steinkjers tak, Oftenåsen klokken 12. Slik som det har blitt gjort siden 2010. En gudstjenestene med varierende hell.

– Når vi skal ut, så er naturlig nok været avgjørende. De siste årene har gudstjenesten hatt varierende deltagelse, innrømmer Tveit.

Høytaler er på plass

På søndag bar han opp en høyttaler til Oftenåsen, og han stiller godt forberedt.

– Høyttaleren var såpass tung at når jeg først fikk den på ryggen, så kunne jeg ikke ta den av før jeg var oppe.

Men gudstjenesten blir ikke en naturlig kristihimmelfarts gudstjeneste, soknepresten ser for seg et tema som det blir lagt mer vekt på i dagens samfunn.

– Det blir en kort gudstjeneste. I vår tid har vi klimaproblemer som vi må forholde oss til. Derfor har jeg valgt at fokuset skal være naturen. Vi kan nok ikke løse klimaproblemene i dag, men vi kan forsøke å sette ting i perspektiv.