20. mai

Bienes dag

New Articles

20. mai er bienes dag. Det finnes ca. 200 biesorter i Norge. 30 prosent av dem er utryddingstruet.

Det var i desember 2017 at FNs generalforsamling vedtok i en resolusjon at 20. mai skulle bli Verdensdagen for bier. Datoen ble foreslått av Slovenia og mai ble valgt fordi biene da er mest aktive og begynner å reprodusere. En annen grunn til valg av datoen er at det er bursdagen til Anton Jansa (1734-1773). Han var en pioner av moderne biavl og en ekspert på dette området fram til i dag.

Hver år på denne dagen vil FN gjøre folk ekstra oppmerksommme på betydningen å bevare bier og andre pollinatorer, og FN oppmuntrer til å gjøre konkrete tiltak for å bevare og beskytte dem. 

Forskning gjort av FN og International Union for Conservation of Nature viser at biepopulasjonen og andre pollinatorer er redusert, og stadig mer truet. Menneskelig aktiviteter som intensivt landbruk, utbredt bruk av plantevernmidler og forurensing har mye av skylden for at biene er utrydningstruet. Biene blir utsatt for nye sykdommer og bienes levemiljø krymper på grunn av stadig økende befolkningstall. 

Utryddelsen av bier vil ikke bare frata verden for arter, men også få store konsekvenser for menneskene og økosystemet vårt. En tredjedel av all mat som blir produsert er avhengig av pollinering.