Vil bruke 200.000 kroner for å påvirke Nord-prosessen

Torunn Austheim - rådmann i Verran og Steinkjer   Foto: Svein Leknes

New Articles

Rådmannen foreslår å bruke 200.000 kroner til å påvirke prosessen om å endre studiestedsstrukturen på Nord universitet. De viser til at arbeidet med å vise frem hva InnoCamp er, vil koste penger. Pengene skal tas fra formannskapets konto for tilleggsbevilgninger.

Rådmannens forklarer at forslaget fra rektor har skapt et stort engasjement. Og at Steinkjer kommune samarbeider tett med fylkeskommunen. Det er opprettet en mindre arbeidsgruppe og en egen kommunikasjonsgruppe som skal følge prosessen tett.

Fylkeskommunen skal ha fått en rapport som fastslår at InnoCamp er en sentral brikke for balansert utvikling i Trøndelag, og at alle fagmiljøene som er tilstede i Steinkjer i dag er sentrale når det gjelder innovasjon, entreprenørskap og tverrfaglighet i InnoCamp.

Forslaget skal behandles i formannskapsmøtet torsdag 16. mai.