Venter firlinger

Denne søya i Sprova går svanger med fire lamunger  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Kommende helg starter lamminga i Steinkjer og Verran for alvor. En måneds tid framover vil det bli lite søvn og mye glede på saueprodusentene.