Det blir trolig uteservering på Jæktbyn

Kent Olav Ferstad, Mintage sushi  Foto: Tore Vikan

New Articles

27. mars vedtok kommunestyret reguleringsplan (detaljregulering) for Jæktbyn uteservering.
Hensikten med planen er å avklare bruken av et område til uteservering i tilknytning til restauranten Mintage Sushi i Molovegen 9.
Planen er datert 27. februar 2018 og oppdateres iht. vedtaket slik det fremgår av følgende dokument. Det skriver Steinkjer kommune på sin hjemmeside.

Uteserveringen på Jæktbyn vil være på et område som har en størrelse på ca. 160 m2.

En eventuell klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen tre uker fra kunngjøringsdato.