79 år siden 2. verdenskrig startet

Aldri mer 9. april

Da Tyskland gikk til okkupasjon av en rekke land i Europa, utløste det den andre verdenskrig. Det førte til enorme lidelser, mange millioner menneskers død - og at store deler av verden ble liggende i ruiner. Mye av dette rammet også Norge.  Foto: Illustrasjon

New Articles

I dag er det 79 år siden Norge ble overfalt av Tyskland. Det var den nazistiske maktovertakelsen som førte til gjenopprustning og til at Tyskland gikk til okkupasjon av en rekke land i Europa. Natt til 9. april var en dramatsik natt - og dagen etter ble en vond dag. En dag som innledet fem års okkupasjon av en fremmed makt i Norge.