Oter på bytur

New Articles

Silje Silkoset gikk en tur på tur på moloen ved Sjøfartsgata i Steinkjer lørdag ettermiddag.  Der møtte hun en oter som sprang forbi.

 - Den ga meg lov til å ta et bilde av seg, smiler fotograf Silje.

Utbredelse

Oter er vidt utbredt, opprinnelig fra kyst til kyst mellom Atlanterhavet og Stillehavet inkludert Japan, og fra Barentshavet til Det Indiske Hav. I Norge finnes den over hele landet, men er i dag mest tallrik i kyststrøkene fra Midt-Norge og nordover. Oter greier seg også fint ved vann og vassdrag i innlandet, og var tidligere nokså vanlig i slike områder. Men på samme måte som ved kysten ble den hardt beskattet på grunn av den verdifulle pelsen også i innlandsstrøk, slik at bestanden mange steder har slitt med å ta seg opp igjen. Unntaksvis kan oter treffes høyt til fjells. Tilgang på ferskvann er avgjørende for oteren ettersom pelsen trekker til seg vann og isolerer dårligere hvis dyrene ikke får vasket av seg saltet.

Levevis

Oter regnes ikke for å være spesielt sosial, og tilbringer mye tid alene. Dyrene er ikke strengt territorielle, men har leveområder som varierer i utstrekning. Hannens leveområder er langt større en hunnens. Mens hunnenes leveområder kan overlappe med andre otere av begge kjønn, markerer hannene sine med luktstoffer og forsvarer området mot fremmede hanner (kilde: Artsdatabanken)