Ras i Steinkjer

New Articles

Erling Overrein i Steinkjer kommune sier at det gikk et ras ved Hammer snekkeri på Midjo mandag kveld.
- Det er snakk om en raskant på fem-seks meter - og deler av den er nesten helt inn til husveggen på det tidligere snekkeriet. Vi antar at det er snakk om 14-1500 kubikk som er rast ut. Årsaken til raset er nok at elva graver over tid. Det er NVE som er ansvarlig der nå, og de er i ferd med å legge på stor stein i området. Nå bygger de en steinveg, så vil de nok etter hvert fylle på steinmasser der det er rast ut, sier Erling Overrein, som er leder forutbygging/vann og avløp i Steinkjer kommune.

Tirsdag ettermiddag var det politi til stede ved raskanten, men de ville ikke si noe om omfanget. Tre lastebiler kom kjørende med stein.
Det er flere leietakere i bygningen, som eies av Midjo Eiendom. Spesialrekvisita, er et av firmaene som har kontorer og lager der.
- Vi er klar over at det har vært ras her. Enn så lenge er vi her og jobber. Vi har ikke fått ordre om noe annet, sa Hilde Aasenhuus Fjeldstad til Steinkjer-Avisa tirsdag ettermiddag.

Det har foreløpig ikke lyktes Steinkjer-Avisa å komme i kontakt med rette vedkommende i NVE.