20 nye boliger ved Ognabredden

Formålet med planen er å tilrettelegge for oppføring av to nye leilighetsbygg på eiendommen. Området ligger på nordsiden av Ogna, like nordøst for Midjobrua mellom fylkesveg 762 (Ogndalsvegen) og elva. 

New Articles

Selskapet OGV139 AS med base i Levanger står bak planene om nybygging langs Ognabredden. Målet med planen er å legge til rette for bygging av maksimalt 20 boenheter oppført i to leilighetsbygg med tilhørende boder, parkering (carporter) og renovasjonsanlegg. Eksisterende enebolig på eiendommen tenkes bevart.

- Det er lagt vekt på å holde høyden på de nye bygningene på et slikt nivå at de ikke dominerer for mye og tar utsikts- og solforhold fra eksisterende bebyggelse i området i for stor grad. Gjennom begrensningen på to etasjer, maks byggehøyde 8 m og et maks omfang av 20 boenheter mener rådmannen er akseptabelt i et relativt sentrumsnært område som dette er, skriver rådmannen i saksfremlegget.

Formannskapet behandler reguleringsplanen torsdag.