Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus er i ferd med å ta form

Veggen mures nå opp stein for stein.  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Lenge har man sett sånn nogenlunde hvordan Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus blir seende ut utvendig. Nå begynner bygget også å ta form innvendig, og de første som skal flytte inn er Brannvesenet Midt IKS. Det skjer når sommerferien er over.
Det informerte nylig Egil Lervik i Steinkjerbygg AS om. Det er han som er prosjektleder.