Luftforsvaret

Årets beste rekrutt er fra Steinkjer

Martin Aas fra Steinkjer mottar armbåndsuret fra sjef 133 Luftving, oberst Ingvild Jensrud.  Foto: André Meling

En stolt sjef i KNM Harald Haarfagre, kommandør Tor-Fredrik Johannessen i lag med Martin Aas.  Foto: André Meling

New Articles

– Det var overraskende, men også veldig hyggelig, sier Martin Aas fra Steinkjer, som nylig ble kåret til årets beste rekrutt ved KNM Harald Haarfagre i Stavanger.

Foran en fullt oppstilt appellplass ble 19-åringen fra Steinkjer tildelt et flott armbåndsur av sjef 133 Lufving, oberst Ingvild Jensrud, som bevis for at han ble kåret til beste rekrutt i Luftforsvaret.

I begrunnelsen for å tildele prisen til Martin som beste rekrutt, står det følgende: "Rekrutt Martin Aas har i løpet av rekruttskoleperioden prestert over det som forventes av befalet i troppen. Rekrutten har tidlig vist seg som moden, reflektert og handlekraftig. Rekrutten tar initiativ i den daglige tjenesten og viser omsorg for dem rundt seg. Soldaten har bestått sanitetseksamen på første forsøk, både praktisk og teoretisk og har i tillegg bestått skarpskyttermerket og skutt seg til sølv. På bakgrunn av sine prestasjoner ble rekrutten tildelt rollen som lagfører på øvelsen. Dette var en oppgave han løste særdeles godt".

Det står videre at befalet i troppen er meget fornøyd med hans innsats og prestasjoner - og føler seg trygge på at soldaten vil gjennomføre resten av førstegangstjenesten i BRP (brann og redning) på en god måte. De ønsker rekrutten lykke til videre!

Det skriver presseansvarlig og fotograf ved KNM Harald Haarfagre i en epost til Steinkjer-Avisa.