4H

Plakettvinnere fra Steinkjer og Verran

1. rekke fra venstre: Tina Elise Tønne (Fagerheim 4H), Amalie Grande Bjørnstad (Fagerheim 4H), Siri Volan Hatling (Friske Viljer 4H), Ane Volan Hatling (Friske Viljer 4H), Inga Nistad Guin (Rygg 4H), Ailin Lona Tønne (Sparbu-Viking 4H), Kaisa Alte Weiseth (Sparbu-Viking 4H). 2. rekke fra venstre: Ingrid Elise Vågan Tanem (Friske Viljer 4H), Mia Aurora Myhr (Sparbu-Viking 4H), Nina Brekk (Fagerheim 4H), Ada Carlson Hegge (19-kløveren 4H), Fredrik Dahl (Friske Viljer 4H), Siri Carlson Hegge (19-kløveren 4H), Grete Johanne Gaundal (Røysing 4H), Sara Elise Malmo Farbo (Malmen 4H).  Foto: 4H

New Articles

Lørdag 2. februar fikk 64 ungdommer fra Trøndelag tildelt 4H-plaketten. Det skjedde ved Thon Hotell Prinsen i Trondheim. Det var Sara Elise Malmo fra 4H-klubben Malmen 4H, som holdt tale på vegne av plakettmottakerne. På vegne av alle rettet hun blant annet en stor takk til foreldrene.
- Uten dere hadde ikke dette vært mulig, sa Sara Elise.

15 av ungdommene var fra 4H-klubber i Steinkjer og Verran.

Når et medlem har lagt fram tre juniorprosjekt og fire som senior, har hun/han gjort seg fortjent til et bevis på at man har arbeidet i minst sju strake år. Det å motta plaketten er det siste som skjer i 4H-programmet, og markerer inngangen til en tilværelse som alumn, hvor man ikke har noe man må gjennomføre, men har full rett til å delta på arrangementer på lik linje med andre medlemmer

4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. 4H Norge har ca. 17 000 medlemmer i alderen 10 til 25 år, som er fordelt på ca. 650 lokalklubber i Norge. Organisasjonen er en del av den internasjonalle 4H-bevegelsen. De fire H-ene kommer fram i 4H-løftet: «Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse».