Gamle, gode dager

Husker du butikken på Byafossen?

Det er sikkert mange som husker denne butikken.  Foto: Martin Knoph, Foreningen Gamle Steinkjer

New Articles

Ifølge Steinkjerleksikonet ble Steinkjer og Omegns Samvirkelag avdeling på Byafossen etablert i 1927 - ved at laget overtok handelsvirksomheten på By gård. Butikken var en selvstendig enhet som Byafossen Samvirkelag frem til 1954, da den fikk filialstatus under Samvirkelaget Steinkjer. Allerede i 1937 sikret laget seg tomt for ny butikk fra Rein nedre, men først i 1956 ble det bygging på tomten ved nordenden av dammen. Her ble det etter den tid en svært moderne butikk med selvbetjening og fryseanlegg. Filialen ble nedlagt i 1971, og bygget overtatt av Helge Rein By Brug som administrasjonsbygg. Det står det på Steinkjerleksikonet.

Det var butikk i de samme lokalene senere, men det er usikkert hvem som drev dem.