6. februar

Samefolkets dag

I dag henger det samiske flagget utenfor Steinkjer rådhus  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen omtales også som «samefolkets dag» og «samisk folkedag».  Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 - og er felles for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale utbefolkning ble offisielt åpnet i Karasjok. Datoen er valgt på grunn av det første samiske landsmøtet, som ble innledet 6. februar i 1917.