Fuktig ettermiddag for 30 kroner

Torsdagsbadinga er et aktivitetstilbud på Dampsaga bad for barn, ungdom og foresatte hver første torsdag i måneden med redusert pris.  Foto: Øyvind Bones

New Articles

Halvparten av lavterskel aktivitetsmidlene skal gå til Torsdagsbading på Dampsaga bad.