Fuktig ettermiddag for 30 kroner

Torsdagsbadinga er et aktivitetstilbud på Dampsaga bad for barn, ungdom og foresatte hver første torsdag i måneden med redusert pris.  Foto: Øyvind Bones

New Articles

Halvparten av lavterskel aktivitetsmidlene skal gå til Torsdagsbading på Dampsaga bad.

I årene 2016-2020 er det satt av 100.000 kroner til lavterskel aktivitetstilbud for folkehelse, forebygging og sosial inkludering. Mål er å utjevne sosiale ulikheter og gi et tilbud til de som kanskje ikke har mulighet til å delta på noe annet.