Alt etter planen på Fv. 17 og Fv. 720

- Arbeidet går jevnt og trutt fremover i det største vegprosjektet i det nordlige Trøndelag, som Statens vegvesen bygger for Trøndelag fylkeskommune, skriver vegvesenet i en pressemelding.

BRUPILARER: Det jobbes sent og tidlig i Beitstadsundet for å få ferdig Beitstadsundbrua til 30. november 2019.  Foto: Statens vegvesen

HOLMVIKBOGEN: Her munner Strømnestunnellen ut i Holmvika.  Foto: Statens vegvesen

SAUGESTAD: Bildet er tatt ved Saugestad gård og innovber mot Malm.  Foto: Statens vegvesen

ØSTVIK: Her ser vi fra Østvik og mot Solberg.  Foto: Statens vegvesen

New Articles

I løpet av året skal du komme raskere og tryggere fram mellom Innherred, Namdal og Fosen.

Like over nyttår seilte skipet Trina fra Shanghai inn Beitstadfjorden med selve stålkassen til Beitstadsundbrua. Kassen kom i tolv deler, som nå sveises sammen til seks elementer på Fosdalen Industrier i Malm. Pilarer på land og landkar er ferdig støpt, og pelene som skal ned i sjøen ble satt ned i vår og sommer. Gjennom høsten 2018 er det gjort undervannssveising, utstøping og kapping av peler for å forberede nedsenking av senkekasser. To av tre senkekasser er satt på plass.

- Med anløpet av Trina nådde vi en viktig milepel i prosjektet. Neste høydepunkt kommer rundt påsketider, når vi skal løfte disse elementene på plass, sier Jo Bernt Brønstad, prosjektleder i Statens vegvesen.

19000 kubikkmeter sprengt bort

På den kommende veien mellom Østvik og brua er det sprengt ut rundt 19000 kubikkmeter fjell på Vestvik og Solbakken. Arbeidet med betongkonstruksjoner på veien er antatt å starte i mars. På Østvik er entreprenøren i gang med forberedelsene for dette. Fylkesveg 6986, Vestvikvegen, er stengt for gjennomkjøring, slik den vil være i store deler av anleggstiden.

Vestover mot Sprova er det tatt ut 400 000 kubikkmeter masse i forbindelse med bygging av vei og tuneller. Begge tunellene er langt på vei ferdig asfaltert, det pågår for tiden vann- og frostsikring i dem. Samtidig er Holmvik bru ferdig støpt, og det pågår montering av bjelker på Elda bru.

På strekningen mellom Strømsnes og Malm er det meste av bergskjæringer påbegynt, og om lag to tredeler er ferdig sprengt. Det nærmer seg dessuten slutten for masseflytting av løse masser, og oppbygging av veg med steinmasser er godt i gang på store deler av strekningen.

Det gjenstår fremdeles en del arbeid i Malm sentrum. Så langt har arbeidet gått som forventet, og trafikkavviklingen har fungert etter planen.

- Samarbeidet mellom alle aktørene i utbyggingen går utmerket. Derfor ligger vi også an til å være ferdig med arbeidet etter planen. Det vil si ferdigstilling i løpet av året, sier prosjektleder Brønstad.

Vegvesenet bygger:

- 14,5 km ny veg
- Ny bru på 580 meter
- Åtte mindre bruer
- To tunneler på 1000 og 600 meter
- Vegen mellom Østvik og Strømnes blir 10 meter bred
- Resten av vegen blir 7,5 meter bred
- Det blir masseflytting og planering av store områder