Helsesjefen er på plass

Rådmann Torunn Austheim har ansatt de to siste i sin lederkabal. Anita Ulstad blir etatsjef for helse og Svein Åge Trøbakk blir stabssjef / assisterende rådmann i Nye Steinkjer kommune

SAMARBEID: Rådmann Torunn Austheim (foran) har jobbet mye sammen med den nye helsesjefen, Anita Ulstad i flere sammenheng.   Foto: Svein Leknes

ASS RÅDMANN: Svein Åge Trøbakk blir fast ass rådmann i nye Steinkjer kommune.  Foto: Øyvind Bones

New Articles

Stillingene som etatsjef for helse og stabssjef ble utlyst internt i Nye Steinkjer og et eksternt firma har bistått i intervju- og ansettelsesprosessen. Representanter for tillitsvalgte har også vært involvert i ansettelsene.

Fra Verran

Anita Ulstad er utdannet sosionom og har videreutdanning i ledelse og personal. Hun har blant annet jobbet som sosialleder i Verran kommune, leder for NAV Verran og som strategisk rådgiver innen omstilling og utvikling, lederutvikling, prosessledelse, planarbeid, reformarbeid og utredningsarbeid. Siden juli i år har hun også vært assisterende rådmann i Verran.  Blant de nye lederne i Nye Steinkjer kommune, er Ulstad den eneste som kommer fra en stilling i Verran kommune.

Svein Åge Trøbakk har lang fartstid i Steinkjer kommune, de siste årene som plansjef. Fra mai 2017 har han vært ansatt som assisterende rådmann.

- Jeg er godt fornøyd med å ha fått på plass hele den nye ledelsen innen årsskiftet og har stor tro på at dette blir et utmerket team å jobbe videre med, sier prosjektleder for Nye Steinkjer og rådmann i Verran og Steinkjer, Torunn Austheim.

Jobber videre med organisering

Selve organiseringen av etatene gjenstår og blir en del av jobben de nye etatsjefene må starte opp med i 2019.

- Det meste av rammene er på plass, men vi må ha noe fleksibilitet i forbindelse med sektorer i oppvekst og helse - hva de skal inneholde og hvordan de inndeles. Stillinger som sektorledere og enhetsledere skal lyses ut kjapt på nyåret, men ikke nødvendigvis samtidig. Det vil bli ulik framdrift. Alle ledere i den nye organsisasjonen skal være på plass innen 1. juni  2019, sier Austheim.

Fra før av er det kjent at Leif Terje Nilsen blir etatsjef for kultur, Kenneth Arntzen blir etatsjef for oppvekst og Gunvor Aursjø blir etatsjef for teknisk. De tiltrer sine nye stillinger fra 2019 - i likhet med helsesjef og stabssjef - men skal samtidig lede sine nåværende avdelinger videre fram til 2020.