Bedrifter på flyttefot

Tre nye bedrifter inn i Fokusbygget

Steinkjer Regnskap, Steinkjer By- og Bygdeservice og Innherred Landbrukstjenester har nå flyttet inn i Fokusbygget på Nordsia.

  Foto: Steinkjer-Avisa

New Articles

Alle de tre bedriftene har hatt tilhold i Felleskjøpets kontorlokaler på Sørsileiret i mange år. Daglig leder i Steinkjer Regnskap, Stein Markhus, sier at de har kjent på behovet for mer plass i flere år.
- Her har vi rom for å vokse, sier Markhus, som har samlokalisert seg med Innherred Landbrukstjenester og Steinkjer By- og Bygdeservice - begge bedrifter som de samarbeider med.