Arbeiderpartiet til angrep på Senterpartiet

I en usedvanlig krass pressemelding går Arbeiderpartiets gruppe i Verran kommunestyre mot sin samarbeidspartner i tre år, Senterpartiet. Pressemeldingen kommer etter behandlingen av Verran-budsjettet i både formannskap og kommunestyre.

Kristian Lunde Jenssen 

Thorolf Antonsen 

New Articles

- Senterpartiet ikke til å stole på, er overskriften i pressemeldingen som er undertegnet av forhandlingsleder Thorolf Antonsen og gruppeleder Kristian Lunde Jenssen i Arbeiderpartiets gruppe i Verran kommunestyre. Verran Arbeiderparti slo seg sammen med Steinkjer Arbeiderparti i mars i år.

Budsjettforslaget fra Senterpartiet fikk sterk kritikk fra Steinkjer-politikere da budsjettet var oppe i fellesnemnda. Der også Steinkjer-ordfører og senterpartipolitiker, Bjørn Arild Gram kritiserte sine egne patrtikolleger i Verran for et uansvarlig budsjettforslag.

- Det er med forbauselse kommunestyregruppa til Arbeiderpartiet i Verran kommune opplever hvordan vår samarbeidspartner Sp opptrer i kommunestyret. Det er et klart brudd på vår samarbeidsavtale og inngir liten tillit til samarbeid med Sp. På kommunestyremøtet 13. desember la Verran Sp fram budsjett og økonomiplan sammen med opposisjonen. Dette er et klart brudd på vår samarbeidsavtale, som sier at samarbeidspartiene skal legge fram felles budsjett og økonomiplan, skriver Arbeiderparti-duoen.

Ekstra forbauset

Da saken ble vedtatt i kommunestyremøtet i Verran torsdag denne uka, sto også Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet bak budsjettet fra Sentarpartiet.

- Vi blir ekstra forbauset når Sp i formannskapet la fram et eget forslag med lovnad om at vi skulle samarbeide om et forslag til kommunestyret. Det skjedde aldri. Det har vært mange forsøk fra Arbeiderpartiets kommunestyregruppe på å samle begge partier for å samarbeide om å legge fram et budsjett. Vi har kun blitt møtt med motvilje, og forsøk på å trenere prosessen, skriver de videre.

Antonsen og Lunde Jenssen legger ikke skjul på at tillitten til Senterpartiet nå er brutt.

- Vi ble meget overrasket da vi oppdaget i kommunestyremøtet at Sp hadde samordnet seg med V, H og Frp før møtet, selv om lovnader forelå fra flere på at det skulle ikke samarbeides med andre parti. Tillitten oss imellom er til de grader svekket. Vi har vært svært tydelige på at vi må ha et realistisk budsjett, der vi ikke står i fare for å måtte si opp medarbeidere i kommunen i 2019. Budsjettet som nå er vedtatt øker sårbarheten i 2019 og i økonomiplanperioden. Det er svært liten mulighet til å håndtere uforutsette kostnader. Det har vært viktig for oss at vi ikke tapper kommunen for penger før sammenslåingen. Dette i respekt for vår nye kommune. Vi har samme satsningsområder som Sp, men forskjellen er at vi vil ikke bruker penger før vi vet hva det koster, skriver de videre.

Regninga til Steinkjer

- Med det nå vedtatte budsjettet og økonomiplanen ser vi at Verran høster fordeler av sammenslåingen, mens Steinkjer sitter igjen med regninga. Dette utfordrer vårt samarbeid i fellesnemda og lojaliteten til intensjonsavtalen. Vi er bekymret for at den raushet som er vist så langt kan bli endret på bakgrunn av dette. Kommunestyregruppa til Ap i Verran er oppriktig lei oss for at samarbeidet nå er brutt, men etter et slikt tillitsbrudd er det ingen andre alternativer. Vi tror ikke dette gagner Verran-samfunnet og ikke den nye kommunen heller. Løftebruddene fra Sp lover heller ikke godt for et framtidig samarbeid mellom de to partiene, avslutter Jenssen og Antonsen.