Nav velger O2-tomta

New Articles

Etter forhandlinger er det klart at Nav Trøndelag vil inn i et nytt bygg på O2-tomta.

Nye lokaler på O2-tomta, som eies av Steinkjerbygg KF, er ifølge Nav Trøndelag det økonomisk mest fordelaktige, basert på blant annet kriteriene løsningsforslag, fysisk plassering, årlig kostnad og overtakelsesdato.