Nav velger O2-tomta

New Articles

Etter forhandlinger er det klart at Nav Trøndelag vil inn i et nytt bygg på O2-tomta.