Merk deg fareskiltet "Gangtrafikk"

Det er viktig å vite hva fareskiltet betyr

Mange bilførere i Steinkjer sentrum vet ikke hva dette fareskiltet betyr - og kjører deretter.

Det står flere slike skilt når man nærmer seg torget i Steinkjer sentrum  Foto: Trine Binde Bratberg

Det står et slikt skilt i gata utenfor Steinkjer Bokhandel  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Det er viktig å være klar over at rundt og ved torget i Steinkjer er det såkalt gangtrafikk. Fareskiltet "Gangtrafikk" står flere steder rundt torget, men det er ikke alle som har sett det. Eller vet hva det betyr.
Steinkjer-Avisa hadde en sak om trafikkforholdene rundt torget for to år siden. Den gang sa Per Stølan, som jobber i kommunens avdeling for veg, trafikk og park følgende:
"Det er tilrettelagt med opphøyde gangfelt. Man kan si det slik at det er fotgjengeroverganger i all kryss. Det er varslet med fareskiltet "Gangtrafikk". Det står slike skilt både på brua og i Kongens gate når man nærmer seg torget. Dessuten er det 30-sone, og der det er det, kan man påregne at folk krysser gatene".

Det er med andre ord verdt å merke seg at der farskiltet "Gangtrafikk" står, er det meningen at folk skal kunne passere gaten der det er naturlig å gå ved veikryss.