30-årsjubilanter i NTE

Fra venstre: Odd Terje Pedersen, Steinkjer, Lars Krøke, Steinkjer, Jan Tore Knudsen, Steinkjer, Roger Pedersen, Namsskogan, Stig Nyborg, Mosvik, Svein Arne Nilsen, Steinkjer, Svein Erik Svarte, Steinkjer, Tore Forås, Steinkjer, Kjell Ivar Letnes, Steinkjer, Arne Kopreitan, Stjørdal, Håkon Woxholt, Vedal, Erlend Moen, Steinkjer, Dag Halsen, Levanger, Erik Bjørnes, Levanger. Helt til høyre konsernsjef Christian Stav, som stor for utdelingen   Foto: NTE

New Articles

15. november fikk 30 NTE-ansatte utdelt gullklokke. Flere av de ansatte er fra Steinkjer.