Se bilder av Steinkjers tre kirker

Tre kirker på samme tomta

Steinkjer kirke, fra 1902-1940  Foto: Utlånt av Gunn Berit Berg Bostadløkken

New Articles

Den første kirka i Steinkjer som ble bygd på dagens tomt, sto ferdig i 1865. 35 år senere brant den. To år senere sto det en ny kirke ferdig. Den gang ble to av veggene på murkirka som brant gjenbrukt. Den nye kirka som sto ferdig i 1902, ble en slags korskirke - i motsetning til den første. I 1940 ble Steinkjer kirke bombet igjen, så den kirka ble heller ikke gammel. Først i 1965 ble dagens kirke innviet - på sammen tomt som den aller første kirka 100 år tidligere.