Stenger Vesvikvegen

Blir stengt fram til sommeren
New Articles

I forbindelse med bygging av ny Fv. 17 vil Fv. 6986 Vestvikvegen bli stengt ved Gangstad fra 19. november og fram til sommeren 2019.

Det er omkjøring om Fv. 6982 Solbergvegen.

Statens vegvesen har opparbeidet snumuligheter på begge sider av avstengningen.