Flere endringer for trafikanter i Malm

Både kjørende og myke trafikanter må regne med flere endringer de neste to månedene.

VEGBYGGING: Nå vil gravemaskinene innta Malm sentrum. Det vil bli lysregulering.  Foto: Statens vegvesen

New Articles

- I neste uke (uke 47) begynner vi å bygge ny Fv. 720 i Malm sentrum, sier byggeleder Bjørn Erik Andersson i Statens vegvesen.

Fra mandag 19. november blir det tilrigging og utsetting av skilt og sikring. Anleggsarbeidet vil pågå mandager til torsdager i tidsrommet 0700-1800 fram til midten av januar neste år. Arbeidet medfører endret kjøremønster for bilister og alternative adkomster for myke trafikanter. Det vil bli ett kjørefelt forbi butikken med lysregulering i begge ender.

Flere faser med omlegging

- Det vil bli flere faser med omlegging av trafikken i sentrum etter hvert som vi ferdigstiller deler av arbeidet. I første omgang er det drenering og vann- og avløpsarbeid som skal utføres. Vi må derfor helt ned til elva for å ha utløp for dreneringen, sier Andersson.

- Etter hvert vil vi flytte over til det andre kjørefeltet, hvor det også skal bygges nytt kryss med eksisterende Fv. 720, som da blir Landsemvegen, sier Andersson.

Julegrana på Føllingtomta

Den tradisjonelle julegrana til kommunen skal i år som tidligere stå på «Føllingtomta» ved elva. Alternative adkomster hit vil være over den nye gangbrua over Ressemelva eller fra området Nersainna.

I forbindelse med aktiviteter ved julegrana kan det også være nødvendig med sikring av arbeidsområdet mot «Føllingtomta».

- Fotgjengerovergangen ved Ressemelva vil bli reetablert så raskt som mulig. Inntil da ber vi om at alternative ruter benyttes. Adkomst til «meierisalen» vil bli ivaretatt fra parkeringsplassen ved bankbygget, sier Andersson.

- Selv om det nærmer seg ei hektisk førjulstid, ber vi om forståelse og tålmodighet for arbeidet, og at både store og små viser hensyn og respekt for oppsatt skilt og sikring, sier Andersson.