Reinsvatnet - Steinkjers drikkevannskilde

Vi blir ikke tørst i høst

Reinsvatnet ligger ved F.v. 763. Dette er restene av ett eller annet  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Om det regner mye eller lite påvirker ikke Steinkjers drikkevannskilde; Reinsvantet. Kilden vil aldri gå tørr. Det som kan påvirke innbyggernes drikkevann, er tørre somre - slik det var i år. Men i Steinkjer ble det ingen restriksjoner i så måte, selv om folk vannet mer enn noen gang.