Steinkjer-Avisa - 25 ÅR SIA

Boller og brus på Lysheim skole

Lysheim skole - høsten 1993  Foto: Steinkjer-Avisa

New Articles

«I 102 år har det vært skole på Lysheim, og det skal bli flere år - forhåpentligvis mange, mange flere. Nedleggingsspøkelset truet også for 25 år siden. Da manglet man nemlig gymnastikksal. Hele grenda reagerte spontant og bygde grendehus. For å få tippemidler ble det også startet idrettslag. Grendehuset med gymsal ble ferdig uten én krone i lån, og dermed fikk skolen fortsette».