Helse- og beredskapshuset tar form

Helse- og beredskapshuset på 13.000 kvm skal huse brannvesen, Familiens hus, sivilforsvaret, legevakt, apotek, legekontor og ambulansetjenesten. Det vil også være rom for private aktører.

Helse- og beredskapshuset i Steinkjer. Det skal være ferdig sommeren 2019.  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Det er Steinkjerbygg KF som er kommunens ansvarlige for gjennomføring av byggeprosessen, som skal føre frem mot et ferdig bygg sommeren 2019. Prislappen er på ca. 420 millioner kroner.

Den populære strandpromenaden på Nordsileiret, som også gikk der Helse- og beredskapshuset nå bygges, skal opprettholdes. Når byggeperioden er over, vil gangstien gå nedenfor huset. Det vil bli en lyssatt strandpromenade - også nedenfor det nye Helse- og beredskapshuset i Steinkjer.