Et nøkternt brukshus

Tirsdag ble de siste planene for prosjekt Jakob presentert på et åpnet møte på Rådhuset.

Kultursjef Leif Terje Nilsen i Steinkjer kommune presenterte prosjekt Jakob.  Foto: Øyvind Bones

New Articles

I overkant av 30 engasjerte innbyggere møtte opp for å få høre siste nytt og få svar på en rekke spørsmål om prosjektet. Deltakerne ble også bedt om å komme med innspill til prosjekteringsgruppen med kultursjef Leif Terje Nilsen i spissen.

- Det er ingen gigantomani i prosjekt Jakob, men et nøkternt brukshus for alle innbyggerne i Steinkjer, sier Leif Terje Nilsen som svar på bekymringen rundt prislappen.

I oktober skal et skisseprosjekt med kostnadsoverslag presenteres for de folkevalgte. Målet er at det nye kulturhuset skal stå ferdig i 2022.