Omstridt sykkelstrategi vedtatt

Etter flere politiske runder er den nye sykkelstrategien i Steinkjer kommune vedtatt av formannskapet. Det omstridte punktet om bilreduserende tiltak ble fjernet.

«Ut å trø – så slæpp vi kø» er navnet på den nye sykkelstrategien i Steinkjer kommune. 

New Articles

Sykkelstrategien, med navnet «Ut å trø – så slæpp vi kø», har hatt en humpete vei mot et endelig vedtak. Allerede i mars ble strategien lagt fram til politisk behandling i de tre hovedutvalgene. Det førte til en heftig debatt, spesielt punktet om bilreduserende tiltak, og en rekke kritiske bemerkninger.

Det endte med at strategien ble sendt tilbake til rådmannen med en rekke tilføyelser, blant annet om at den må sendes ut på høring. Her ble motstanden mot bilreduserende tiltak i sentrum bekreftet, blant annet i høringsuttalelsen fra Steinkjer sentrumsforening.