Tilskudd til åtte grendehus

Ni grendehus har søkt om totalt 282.532 kroner i støtte til vedlikehold. Åtte av søknadene godkjennes av Steinkjer kommune, som gir et samlet tilskudd på 36.900 kroner.

Jadarheim grendehus får vedlikeholdstilskudd til maling av storsal. Bildet er fra julemessen i 2016.  

New Articles

Steinkjer kommune deler ut vedlikeholdstilskudd til grendehus/samfunnshus en gang i året. Totalt 200.000 kroner er satt av til både vedlikehold- og aktivitetstilskudd til grendehusene.

Det meste brukes til å støtte opp under de mange aktivitetene i grendehusene, mens 36.900 kroner er satt av til vedlikehold. I tillegg brukes 36.000 kroner av potten til et avtalefestet tilskudd til Vålen samfunnshus, som går ut i 2018.

Det er søkt om støtte til ni grendehus i år. Samlet søknadssum er på hele 282.532 kroner. Her er de som får innvilget støtte på til sammen 36.900 kroner:

  • Lø grendehus 5.683 kroner
  • Mære Samfunnshus AL 7.528 kroner
  • Solvang grendehus 3.247 kroner
  • Lysheim grendehus 3.247 kroner
  • Jadarheim grendehus 3.173 kroner
  • Lagatun grendehus 4.096 kroner
  • Husflidsstua, Sparbu 1.956 kroner
  • Knausen grendehus 7.970 kroner